S2000

Patentoitu ominaisuus tekee S2000:sta maailman turvallisimman akkumagneettinostimen

Tarkmetin S2000 on maailman turvallisin akkumagneettinostin. Nostimen uraauurtavin, patentoitu turvallisuusominaisuus on sen kyky laskea magneetin tartuntavoima. S2000 hälyttää käyttäjälle, jos nostokapasiteetti ylittyy, jos nostettava kappale ei ole kunnolla kiinni tai jos nostaminen ei jostain muusta syystä ole turvallista. Muita syitä voivat olla esimerkiksi liiallinen heilunta tai kallistus.

Perinteisesti nostimen tartuntavoiman laskeminen on perustunut osittain ihmisen tekemiin laskelmiin, osittain arvioihin. Nostimen mukana on yleensä toimitettu materiaalitaulukko, johon eri materiaaleille on listattu eri kertoimet. Nostokyky riippuu kuitenkin monesta muustakin asiasta, kuten materiaalivahvuudesta, kappaleen pinnalla olevista epäpuhtauksista ja esimerkiksi kappaleen maalipinnan paksuudesta. Materiaalivahvuuden laskemiseksi on nostinten mukana toimitettu taulukko, mutta muut nostokykyyn vaikuttavat seikat ovat jääneet käyttäjän arvioiden varaan.

— Pahimmassa tapauksessa tehdään laskelma levyn paksuuden ja pinta-alan perusteella, laitetaan magneetti kiinni ja katsotaan, kuinka käy. Ihmisen tekemissä laskelmissa ja arvioissa on paljon tilaa virheille, jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa vakavaan työtapaturmaan, kertoo suunnittelu- ja automaatiopäällikkö Niko Kärjenmäki.

Ohjainkortin kaksi itsenäistä prosessoria takaavat turvallisuuden

Kärjenmäen mukaan uusi S2000 on erityisen hyödyllinen kohteissa, jossa nostettavia kappaleita on erilaisia, jos ne ovat muodoltaan poikkeavia, tai jos niissä on esimerkiksi paljon reikiä. Edellä mainitut seikat tekevät kappaleen painon arvioinnista hankalaa ilman erikseen hankittua vaakaa. Tarkmetin akkumagneettinostimessa on sisäinen voima-anturi, joten se toimii itsessään myös vaakana. Poikkeava muoto ja reiät vaikuttavat myös siihen, miten hyvin kappale tarttuu nostimeen. Tarttumiseen vaikuttavat myös esimerkiksi leikkaamisesta aiheutuneet roiskeet kappaleen pinnalla.

Tarkmetin akkumagneettinostimella on muitakin turvallisuutta edistäviä ominaisuuksia. Nostimen ohjainkortti sisältää kaksi itsenäistä prosessoria. Jos toinen prosessori pettää, nostotapahtuma ja sen turvallinen seuraaminen jatkuvat toisen prosessorin ansiosta. Nostimen ohjausjärjestelmässä on antureita, jotka valvovat muun muassa jokaista akkua, kosteutta ja lämpötiloja. Ohjausjärjestelmän tärkeät osat on kahdennettu.

Akkumagneettinostimen turvallista käyttöä voidaan seurata sen lokitiedoista. Nostin tallentaa nostotapahtumien määrän ja niissä tapahtuneet poikkeamat lokiinsa, josta ne voidaan ottaa esiin yleensä vuoden välein tapahtuvan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Lokiin tallentuvat sellaiset tapahtumat, joissa tietty parametri ylittää sallitut raja-arvot, kuten liian korkeat lämpötilat ja liian suuret kallistuskulmat. Toistuvasti raja-arvot ylittävät nostotapahtumat voivat heikentää nostimen käyttöikää. Käyttöikään vaikuttaa myös tehtyjen nostojen määrä, jota voi myös seurata lokitiedoista. Kaikille nostoapuvälineille on määritelty tietty määrä turvallisia nostotapahtumia.

Nostimen turvallisuus tekee investointipäätöksistä helpompia

Kärjenmäen mukaan turvallisuus oli S2000-akkumagneettinostimen tuotekehityksen lähtökohta ja yksi tuotteelle asetetuista päätavoitteista. Tarkmetin alkukesästä teettämän markkinatutkimuksen mukaan nostimen turvallisuutta edistävät ominaisuudet ovat tärkeimpiä myös asiakkaille.

— Uskon, että kun yrityksissä lähdetään investoimaan uuteen laitteeseen, niin lähtökohtana on se, että se on mahdollisimman turvallinen. Nostimemme turvallisuus tekee investointipäätöksistä helpompia – hankintapäätöksen tekijät ja työturvallisuudesta vastaavat voivat nukkua yönsä kunnolla tietäen, että nostinta käyttäessä kukaan ei pääse loukkaantumaan työpaikalla.

Lue lisää akkumagneettinostimesta täältä

Tutustu akkumagneettinostimen muihin ominaisuuksiin täällä