Odotus päättyy – Tarkmetin akkumagneettinostin on pian täällä!

Niin Tarkmetin kuin asiakkaidenkin odotus tulee tiensä päähän marraskuussa, kun Tarkmetin S2000 -akkumagneettinostin lanseerataan markkinoille. Pitkäjänteisen suunnittelu- ja kehitystyön tuloksena on ainutlaatuinen tuote, jonka patentoitu teknologia tekee nostamisesta sekä älykästä että turvallista.

Akkumagneettinostimen erityisin ominaisuus on sen kyky laskea magneetin tartuntavoima. Nostimen nostokyky on 2000 kiloa. Magneettinostimien nostokykyyn vaikuttavat kuitenkin kappaleen painon lisäksi muutkin asiat, kuten esimerkiksi kappaleen materiaali, muoto ja sen pinnalla olevat epäpuhtaudet. Nostaminen ei siis välttämättä ole aina turvallista, vaikka kappaleen paino olisikin nostimen kapasiteetin rajoissa. Tarkmetin akkumagneettinostin laskee magneetin tartuntavoiman ottaen huomioon painon lisäksi myös edellä mainitut tekijät ja hälyttää käyttäjälle, mikäli nostokyky ylittyy. Tästä syystä S2000 on maailman turvallisin akkumagneettinostin.

S2000
S2000-akkumagneettinostin

Jäännösmagnetismin poisto varmistaa tuotteen parhaan mahdollisen käyttöiän ja laadun

Tarkmetin akkumagneettinostimella voi poistaa nostettavasta kappaleesta jäännösmagnetismin. Jos nostettavaan kappaleeseen jää magnetismia, se kerää puoleensa metallihiukkasia ja epäpuhtauksia. Mikäli nostinta käytetään esimerkiksi moottorikomponenttien nostamiseen, komponentteihin tarttuneet metallihiukkaset hankaavat käytössä moottorin osia ja aiheuttavat näin tuotteeseen ennenaikaisia kulumia. Demagnetisointitoiminto varmistaa kokoonpantavien tuotteiden parhaan mahdollisen käyttöiän ja laadun. Nostimen valikosta voi kappaleen käyttötarkoituksen mukaan valita, tehdäänkö demagnetisointi täydellisesti, nopeasti vai ei ollenkaan. Näin kappale saadaan irrotettua nostimesta nopeasti, mikäli demagnetisoinnille ei ole tarvetta.

Demagnetisointia, kuten muitakin nostimen asetuksia, hallitaan nostimen 5-tuumaiselta näytöltä. Näytöllä näkyvät tiedot muun muassa akun varaustasosta, meneillään olevan nostotapahtuman vaiheesta, nostettavan kappaleen painosta, magneetin nostokapasiteetista sekä aktiivisista vikakoodeista. Näytöltä saa tiedot myös tulevista huolloista. Huollon yhteydessä nostohistoriasta saadaan tarkempaa dataa, kuten esimerkiksi korkein ja matalin nostolämpötila. Huollon yhteydessä voidaan myös lukea kaikki vikakoodit päivämäärineen.

Tarkmet valmistaa akkumagneettinostimen pitkäikäiset akut itse

Tarkmetin akkumagneettinostin on suunniteltu kestämään. Tarkmet valmistaa nostinten litiumakut itse Vaasassa. Akut kestävät 50 prosentin käyttöasteella n. 8 tuntia nostamista, ja niiden lataamiseen kuluu ainoastaan 4 tuntia. Vanhempien nostinten akkujen lataaminen on saattanut kestää jopa vuorokauden. Merkittävin ero vanhempiin akkuihin on uusien litiumakkujen kestävyys, joka on lyijyakkuihin verrattuna monikertainen. Uudet litiumakut tuovat näin merkittävää säästöä akkujen vaihtokustannuksissa.

Tarkmetin akkumagneettinostimella nostotapahtuma voidaan automatisoida täysin. Nostin voidaan yhdistää ulkoiseen ohjaukseen, kuten nosturiin tai robottiin. Ulkoisen ohjauksen avulla nostoja voi tehdä vuorokauden ympäri. Isompien kuormien nostamiseksi nostimia voidaan yhdistää myös toisiinsa nostopuomiratkaisuksi, jolloin ne kommunikoivat keskenään. Automaatiosovelluksissa laite toimii verkkovirralla ja sen omat akut varmistavat turvallisuuden. Nostin toimii sisäisen voima-anturinsa ansiosta myös vaakana.

Tutustu täällä lisää nostimen ominaisuuksiin