Markkinatutkimus vahvisti Tarkmetin akkumagneettinostimelle olevan tarvetta ja kysyntää

Tarkmet on teettänyt vaasalaisella Teetutkimus.fi -yrityksellä markkinatutkimuksen uuden akkumagneettinostimen lanseerauksen alla. Tarkmetin toimitusjohtaja Ari Kärjenmäen mukaan tutkimuksen tuloksista haluttiin tukea nostimen markkinoinnille, myynnille sekä tuotekehitykselle.

— Halusimme kuulla tutkimuksessa erityisesti asiakkaita, joilla on käytössä vanhat nostimet. Heiltä uskoimme saavamme arvokkaita näkemyksiä siitä, mihin akkumagneettinostimen tuotekehityksessä tulee panostaa.

Tutkimuksen toteuttaneen Satu Wivolinin mukaan markkinatutkimus on hyödyllistä teettää silloin, kun halutaan tietää, mitkä tuotteen ominaisuudet asiakkaat kokevat kaikkein kiinnostavimpina ja mitkä taas eivät ole kaikkein tärkeimpiä. Tuloksista saattaa myös nousta esiin uusia tarpeellisia ominaisuuksia, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan tuotteen jalostamiseen.

— Tällaisessa tutkimuksessa on erityisen hyödyllistä se, että vastaajien joukossa on niin olemassa olevia kuin potentiaalisiakin asiakkaita. Yritys saattaa nähdä vain kapean sektorin markkinaa omasta näkökulmastaan, mutta markkinatutkimus haarukoi asiakkaiden tarpeita laajemmin. Vastauksissa nousee esiin asioita, jotka eivät välttämättä tulisi ilmi jokapäiväisessä kanssakäymisessä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Olisi jopa hieman riskialtista lähteä tarjoamaan markkinoille tuotetta, jonka vastaanotosta ei ole etukäteen minkäänlaista kuvaa.

Wivolinin mukaan tutkimuksesta on hyötyä myös asiakkaille.

— Heillä on etulyöntiasema markkinoilla kurkistaa uuden tuotteen kuvaukseen ja vaikuttaa tuotekehitystyöhön. Lopputuloksena on tuote, joka palvelee parhaiten juuri heidän tarpeitaan.

Vastaajat yksimielisiä nostimen tärkeimmästä ominaisuudesta

Akkumagneettinostimen markkinatutkimuksen vastaajien joukossa oli niin olemassa olevia kuin potentiaalisiakin asiakkaita koneenrakennus-, metalliteollisuus- ja konepaja-aloilta. Yritykset olivat osittain globaalisti toimivia keskisuuria ja suuria yrityksiä.

Tutkimuksen vastaajat odottivat akkumagneettinostimelta ennen kaikkea toimintavarmuutta, luotettavuutta, tehokkuutta sekä käyttäjäystävällisyyttä. Uuden nostimen ominaisuuksista kaikkein kiinnostavin oli sen turvallisuus. Tarkmetin akkumagneettinostin mittaa magneetin tartuntakyvyn ennen nostotapahtumaa. Tartuntakykyyn vaikuttavat kappaleen painon lisäksi esimerkiksi sen muoto, pinnan tasaisuus ja välissä olevat epäpuhtaudet. Tarkmetin akkumagneettinostin ilmoittaa käyttäjälle, mikäli nostotapahtuma ei ole turvallinen.

— Tärkein asia oli nostimen turvallisuus. Se nousi esiin jokaisessa haastattelussa. Kaikki ominaisuudet, jotka liittyivät turvallisuuteen suoraan tai välillisesti, olivat todella tärkeitä. Siitä vastaajat olivat yksimielisiä, Wivolin kertoo.

Muita vastaajia erityisesti kiinnostaneita ominaisuuksia olivat nostimen tuotantoa edistävät ja säästöä tuottavat ominaisuudet, erityisesti sen jopa vuosikymmeniä kestävät litiumakut sekä virhetilanteista talteen jäävät vikailmoitukset. Vastaajat esittivät myös toiveita tuotteen kehityksen suhteen. Heitä kiinnosti muun muassa mahdollisuus nostimeen, jolla voi nostaa eri muotoisia kappaleita. Tarkmet vastaa tulevaisuudessa asiakkaiden toiveisiin kokonaisella nostintuoteperheellä.

Rohkaisevat tulokset osoittivat tuotekehityksen olevan oikealla polulla

Kärjenmäen mukaan parasta tutkimuksen tuloksissa oli se, että ne vastasivat Tarkmetin olettamuksia ja ajatuksia nostimen kiinnostavuudesta ja ominaisuuksista. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli kiinnostunut nostimen koekäyttämisestä. Jokainen heistä halusi käyttöönsä useammankin nostimen.

— Tutkimuksen tulokset vahvistivat ajatuksia, joita meille on vuosien varrella muodostunut. Olemme onnistuneet kehittämään tuotteen, jolle on tarvetta ja kysyntää. Tulokset olivat rohkaisevia ja osoittivat, että olemme tuotekehityksen suhteen oikealla polulla.

Kärjenmäki kiittelee Wivolinia hyvin tehdystä isosta työstä.

— Satu hanskasi tämän monimutkaisen ja laajan asian todella hyvin, vaikka ei tietenkään ole meidän alamme ammattilainen. Tutkimus meni nappiin ja on meille erittäin hyödyllinen työkalu.

Kärjenmäen mukaan ensimmäinen akkumagneettinostin on nyt kasassa. Ohjelmistopäivitysten jälkeen tuote on valmis koekäyttöön. Pilotoinnin suunnitellaan alkavan syyskuun alkupuolella.

Lue lisää akkumagneettinostimen kehitysprosessista täältä ja täältä

Kiinnostuitko tutkimuksen teettämisestä? Lue lisää: https://www.teetutkimus.fi/

Ari_Kärjenmäki