”Tarkmetin akkumagneettinostimella päästään kohti älykästä teollisuutta”

”Tarkmetin akkumagneettinostimella päästään kohti älykästä teollisuutta”

Tarkmet osallistuu Älykäs kansainvälinen teollisuus -hankkeeseen, jota toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muova, Vaasan yliopiston strategisen johtamisen yksikkö ja Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalusta. Tarkmet on mukana hankkeessa akkumagneettinostimeen liittyvällä kehittämisprojektilla.

Projektipäällikkö Sanna Peltonen ja Muovan asiakkuuspäällikkö Tommi Siljamäki kertovat, että kyseessä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka kestää kesäkuun 2022 loppuun asti. Projektissa kehitetään kaikille pk-yrityksille avointa Moodle-koulutusalustaa ja käytännönläheisiä oppimismateriaaleja. Mikä tahansa yritys voi hyödyntää tätä materiaalia älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä.

– Koulutusohjelma kehitetään, jotta pk-yritykset saavat lisää osaamista älykkäiden, datapohjaisten ratkaisujen kehittämiseen. Yritysten aidot kehittämisprojektit toimivat koulutusohjelmalle ikään kuin testiryhmänä, joissa pääsemme testaamaan materiaalia pk-yritysten todellisiin tarpeisiin, Peltonen kertoo.

Hankkeessa Tarkmetin akkumagneettinostimelle etsitään sopivaa palvelumallia ja tutkitaan nostimesta saatavaa dataa: mikä tieto on hyödyllistä asiakkaalle ja Tarkmetille? Miten laitteesta saatavaa dataa voisi hyödyntää akkumagneettinostimen käytön tukena?

Sanna Peltonen ja Tommi Siljamäki
Sanna Peltonen ja Tommi Siljamäki

Tarkmet toimii pk-yritysten suunnannäyttäjänä

Pk-yrittäjien arki on hektistä, eikä aikaa juuri jää uusien tuotteiden ja niihin liittyvän palvelun kehittämiseen. Myös osaaminen on rajallista. Hanke tarjoaakin kehittämiselle tietotaidon, ajan ja paikan.

– Tarkmet innostui osallistumaan hankkeeseen, sillä heillä oli jo ennestään hyviä kokemuksia yhteistyöprojektista kanssamme. Hankkeen ja akkumagneettinostimen tavoitteet osuivat niin hyvin yhteen, että tilanne tuntui kuin tähtiin kirjoitetulta, Siljamäki sanoo.

Siljamäen mukaan Tarkmet on tehnyt ison työn siirtyessään teollisuuden alihankinnasta laitevalmistukseen.

– Tarkmet näyttäytyy meille kokoaan suurempana yrityksenä. He haluavat olla yhden askeleen edellä, mutta ymmärtävät, että se vaatii paljon työtä. Tarkmetilla on hyvä mahdollisuus näyttää, että pienet yritykset pystyvät samaan kuin isotkin.

Lue täältä, mitä konkreettista akkumagneettinostimelle on kehitetty.

Akkumagneettinostin vie kohti älykästä teollisuutta

Yksi hankkeen tavoitteista on löytää uusia tapoja korkeakoulujen ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Projektista syntyvä käytännönläheinen materiaali on käytettävissä myös yliopisto- ja AMK-opettajille, jotka voivat hyödyntää materiaalia opetuksensa suunnittelussa.

Kaiken kaikkiaan hanke vaatii sitoutumista niin järjestävältä taholta kuin pk-yritykseltäkin.

– Tarkmet on ottanut projektin aikana isoja kehitysaskelia. Datapohjainen palveluliiketoiminta on sellaista, että sitä ei voi kokonaan ostaa ulkoa, vaan se täytyy kehittää itse. Jotta osaaminen kasvaa, yrityksen pitää sitoutua kunnolla hankkeeseen.

Siljamäki ja Peltonen uskovat, että markkinoilla on kysyntää uudenlaiselle akkumagneettinostimelle.

– Nostin erottautuu varmasti markkinoilla, sillä se on konkreettinen askel kohti älykästä teollisuutta, jossa asioita voidaan ennakoida. Pohjimmillaan älykkäällä akkumagneettinostimella tuetaankin asiakkaan liiketoimintaa.