Tarkmet panostaa oppilaitosyhteistyöhön: ”On tärkeää tarjota opiskelijoille mahdollisuus”

Tarkmet toimii ammattioppilaitos Vamian yhteistyöyrityksenä. Jo yli 15 vuoden ajan Tarkmet on tarjonnut paikallisille metallialan opiskelijoille säännöllisesti harjoittelu- eli koulutussopimuspaikkoja ja oppisopimuspaikkoja. Työelämäjaksoilla opiskelijat pääsevät syventämään koulussa oppimaansa todellisessa työelämässä ja yritys luo tärkeitä kontakteja alan tuleviin ammattilaisiin.

”Olen itse aikoinaan ollut Vamialla opettajana, joten tiedän, miten tärkeitä työelämäjaksot ovat oppimisen kannalta, ja miten tärkeää on tarjota opiskelijoille niihin mahdollisuus. Koemme, että oppilaitosyhteistyöhön panostamalla olemme konkreettisesti mukana paikallisen teollisuusalan kehittymisessä ja tulevaisuuden osaajien ammattitaidon tukemisessa”, kertoo Tarkmetin toimitusjohtaja Ari Kärjenmäki.

Tarkmetilla rento ilmapiiri, monipuoliset työtehtävät ja sopivan kokoinen työyhteisö

Kolmannen vuoden koneistajaopiskelija, 18-vuotias Elmeri Alalauri tuli Tarkmetille ensi kerran työharjoitteluun vuoden 2023 alussa ja on sittemmin ehtinyt olla yrityksessä niin kesätöissä, oppisopimuksella kuin osa-aikaisessa työsuhteessakin. Valmistuminen kolkuttelee jo oven takana, ja alkuvuodesta 2025 nuorta miestä kutsuu asepalvelus. Sekä Alalaurin että Tarkmetin toiveena on, että työskentely Tarkmetilla jatkuu. Kärjenmäen mukaan Alalaurilla on asenne ja motivaatio kohdallaan, ja työt luistavat hienosti.

”Olen tehnyt töitä sillä asenteella, että teen aina parhaani, ja olen sitten saanut jatkaa. Täällä Tarkmetilla on mukava porukka, hyvä henki ja rento ilmapiiri. Työyhteisö ei ole liian suuri, joten kaikki ovat tulleet tutuiksi ja apua saa aina kun kysyy. Lisäksi työtehtävät ovat olleet mukavia”, Alalauri kertoo.

Alalauri on tehnyt Tarkmetilla koneistamisen lisäksi muun muassa asennus-, pakkaus- ja kokoonpanotöitä. Vamialla koneistusta opettavan Veli-Matti Haudan mukaan hyvä harjoittelupaikka onkin sellainen, jossa pääsee tekemään monipuolisia työtehtäviä.

”On tärkeää, että opiskelija saa tehdä kappaleen koko valmistusprosessia alusta asti. Jos vain painaa nappia ja odottaa, että kappale valmistuu, oppiminen jää vajaaksi. Usein opiskelijat haluavat myös päästä ottamaan vastuuta työtehtävistään.”

Vamia: ”Tarkmet on meille hyvä ja laaja yhteistyöyritys”

Oppisopimuksessa työnantaja sitoutuu paitsi maksamaan opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, myös tarjoamaan koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä ja resursoimaan opiskelijan ohjauksen. Vaikka oppisopimusjaksot ja myös harjoittelujaksot vaativat yrityksiltä resursseja, on järjestely hyödyllinen kaikille osapuolille: työnantaja pystyy kouluttamaan juuri rekrytointitarpeitaan vastaavaa henkilöstöä, ja samalla kokeneemmat työntekijät siirtävät tulokkaille ammattitaitoaan ja usein myös monenlaista hiljaista tietoa.

”Myös koneet ja prosessit eroavat yrityksittäin, joten yrityksessä työskennellessä oppii taitoja, joita ei koulussa välttämättä voi oppia”, Hauta huomauttaa.

Yritysyhteistyöt ovat tärkeitä myös Vamian näkökulmasta. Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa toimiminen auttaa oppilaitosta pysymään ajan tasalla alan arjesta ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Tarkmetin kanssa vuosien mittaan solmittuun vahvaan yhteistyöhön Hauta on erityisen tyytyväinen.

”Tarkmetin kanssa yhteistyö on sujuvaa. Myös opiskelijoiden palaute on ollut myönteistä – he ovat kokeneet, että Tarkmetilla niin ohjaajilla kuin esihenkilöilläkin on aidosti aikaa heidän ohjaamiseensa. Meillä on alueella paljon hyviä yhteistyöyrityksiä, ja Tarkmet on ehdottomasti meille tällainen hyvä ja laaja yhteistyöyritys.”