Puristustapahtumista saa nyt tarkkaa mittaustietoa suoraan tietokoneelle – myös ulkoiset mittalaitteet kehitetty

Tarkmetin NC-puristimeen on kehitetty uusia ominaisuuksia, joista on hyötyä tarkkuutta vaativissa töissä. Tarkmetin automaatiosuunnittelija Niko Kärjenmäki kertoo, että puristintapahtumien datan saa nyt suoraan tietokoneelle.

– Aikaisemmin tieto siirtyi muistitikulle, mutta nyt tietokoneen voi liittää suoraan puristimeen, jolloin data siirtyy kehittämäämme tietokoneohjelmaan. Tieto tallentuu ohjelmaan tiheimmillään 25 millisekunnin välein, eli saamme tietoa tarkemmin ja nopeammin, Kärjenmäki sanoo.

Seuraavaksi kerromme, mitä uusia ominaisuuksia on kehitetty puristintapahtuman mittaamiseen ja miten puristustapahtuman säätäminen on tarkentunut.

Ulkoinen mittasauva ja voima-anturit

Monet asiakkaat ovat toivoneet yhä tarkempia työkaluja iskunpituuden ja voiman mittaamiseen. Erityisesti koeponnistuksissa, laadunvalvonnassa, kappaleiden kestävyysmittauksissa ja laboratorio-olosuhteissa halutaan tarkkoja mittatuloksia. Tarkmet on kehittänyt ulkoiset mittalaitteet, jotka antavat tarkkaa tietoa.

Aikaisemmin iskunpituutta on mitattu sylinteriin integroidulla mittasauvalla. Datassa on kuitenkin ollut epätarkkuuksia, sillä iskunpituuden mittaamisessa ei ole huomioitu puristimen rungon venymistä. Voimaa taas on mitattu aikaisemmin hydrauliikkanesteen paineesta. Tällä menetelmällä mittaustulokseen tulee epätarkkuutta tiivisteiden aiheuttamasta kitkasta sekä hydrauliikkajärjestelmän vastapaineesta.

– Ulkoinen mittaus aina tarkempi kuin sisäinen. Ulkoiset mitta-anturit voidaan kiinnittää joko sylinterin varren päähän tai puristinpöydän päälle. Kun puristin puristaa kappaletta, voima kohdistuu anturiin, joka on pöydän alla.

Ulkoiset mittalaitteet ovat lisäominaisuus, joiden tarve katsotaan asiakaskohtaisesti.

Puristin osaa mitata rungon venymisen

Myös puristimen sisäistä mittausjärjestelmää on parannettu. Tästä on hyötyä, kun ulkoisia mittalaitteita ei käytetä. Puristin osaa mitata itse, paljonko runko venyy kyseistä kappaletta puristettaessa ja kompensoi venymisen mittaustuloksessa.

– Kun puristimella puristaa isoa kappaletta, runkomateriaaliin kohdistuu paljon voimaa ja se venyy joitakin millimetrejä puristustapahtumasta riippuen. Tämä näkyy epätarkkuutena mittauksissa. Nyt puristin osaa mitata venymän ja huomioi sen mittatuloksissa.

Rungon venymän mittaus on jatkossa vakio-ominaisuus kaikissa puristimissa.

Puristimen lähestymistä puristuskohtaan voidaan ohjelmoida

Kärjenmäki kertoo, että Tarkmetilla on kehitetty lisäksi sitä, miten puristin käyttäytyy, kun se lähestyy haluttua puristuskohtaa. Puristinta voidaan ajaa täysillä, kunnes puristus on oikeassa kohdassa tai puristinta voidaan esimerkiksi säätää niin, että se hidastaa puristamista ennen loppua.

– Säätömahdollisuus lisää puristustapahtuman tarkkuutta, koska nyt voimme varmistaa, että puristin pysähtyy oikeaan kohtaan. Aikaisemmin oikea puristuskohta on voinut mennä ohi tai se on voinut jäädä vajaaksi viiveiden takia.

Ohjelmistoon säädetään ohjelmarivikohtaisesti, kuinka paljon aikaisemmin puristin alkaa jarruttaa, kun se lähestyy tavoitetta. Tämä on jatkossa vakio-ominaisuus kaikissa puristimissa.

Tarkmet aikoo jatkossakin parantaa puristimen nykyisiä ominaisuuksia ja kehittää uusia. Tulevaisuudessa kehitystyötä tehdään erityisesti robotti-integraatioon.

– Kehitämme ominaisuuksia sitä mukaan, kun asiakkaillamme tulee tarpeita. Kun huomaamme, että niistä olisi hyötyä muillekin asiakkaille, Lisäämme ominaisuudet puristimien vakio-ominaisuuksiksi.

Niko_Kärjenmäki