Vad betyder det i praktiken att leasa pressar och lyftverktyg och vad kostar det?

Vad betyder det i praktiken att leasa pressar och lyftverktyg och vad kostar det?

puristin_artikkeli2

Tarkmet erbjuder nu pressar och lyftverktyg med leasingfinansiering. Leasing innebär att kunden hyr en anläggningstillgång, t.ex. en maskin under en längre tid. Finansieringsbolaget köper pressen eller lyften av Tarkmet och hyr ut den till kunden. Kunden får nyttjanderätt till maskinen och betalar månadshyra eller annan överenskommen hyra för den. Leasingperioden är vanligtvis 3-5 år, men man kan också betala av maskinen snabbare om man vill.

– I leasingen kan man baka in maskinens pris, utrustning, installation, användarutbildning och årligt underhåll. Utgående från det totala försäljningspriset bestäms återbetalningstiden och månadsposterna, berättar ekonomichefen på Tarkmet Johanna Karaaslan.

Hur ansöker man om finansiering?

Tarkmets säljare tar reda på vilka behov kunden har och ger råd så att kunden köper rätt typ av press eller lyftverktyg. Tillsammans går vi igenom vilken slags maskin som är det bästa alternativet för kundens ändamål och budget. När man kommit överens om rätt typ av maskin, tilläggsutrustning, underhållsbehov och pris, gör säljaren en leasingansökan.

Tarkmets samarbetspartner för leasingen är Tukirahoitus Oy, som hör till Nordeakoncernen. Både finansieringsansökan och -avtalet görs via Tukirahoitus e-tjänst. I och med leasingavtalet ingår kundens företag och Tukirahoitus Oy ett hyresavtal. Tarkmet Oy säljer utrustningen som ingår i avtalet till Tukirahoitus Oy och Tarkmet Oy levererar utrustningen till kunden.

johanna

Leasing är ett förmånligt alternativ

Tarkmets maskiner är lätta att använda och håller till och med i tiotals år. Maskinerna tillverkas i Finland och ingår i en produktfamilj som beviljats Nyckelflaggan, eftersom de är inhemska till över 80 procent. Vid tillverkningen av maskinerna har europeiska toppkomponenter och finländsk planering och design använts. Alla maskinmodeller kan skräddarsys och kommer med ett års garanti.

– På det hela taget är leasing en förmånlig möjlighet att köpa en kvalitetsprodukt. Att skaffa utrustning genom leasing blir bara något dyrare än att betala maskinen på en gång, berättar Karaaslan.

Se exempel på beräkningar av leasingfinansiering nedan. Observera att beräkningarna är uppskattningar och parametrarna kan ändras. För att få leasingfinansiering krävs alltid ett positivt kreditbeslut av finansieringsbolaget.

Exempel 1:

Priset för en press av grundmodell med en tryckkraft på 100 ton är 7 100 € (moms 0%) och hyresperioden 24 månader, dvs. två år. Avtalet är bundet till 3 månaders euriborränta. Den första månadsposten om 10% är således 710 € (moms 0%) och de återstående hyresposterna är 288,19 € (moms 0%), dvs. lika stora varje månad.

Med leasingfinansiering skulle pressen kosta sammanlagt 7 350 € (moms 0%), förutsatt att räntan förblir densamma under hela leasingperioden.

Exempel 2:

Priset för en skräddarsydd, NC-styrd press med en tryckkraft på 100 ton är 30 000 € (moms 0%) och hyresperioden är 36 månader, dvs. tre år. Avtalet är bundet till 3 månaders euriborränta. Den första månadsposten om 10% är således 3 000 € (moms 0%) och de återstående hyresposterna är 814,80 € (moms 0%), dvs. lika stora varje månad.

Med leasingfinansiering blir totalpriset för den skräddarsydda pressen ungefär 31 520 € (moms 0%), förutsatt att räntan förblir densamma under hela leasingperioden.

Läs mer om Leasing här (på finska)