S2000

Patenterad funktion gör S2000 till världens säkraste lyftmagnet

Tarkmets S2000 är världens säkraste lyftmagnet. Den har en banbrytande och patenterad säkerhetsfunktion som gör att den kan beräkna magnetens lyftkraft. S2000 varnar användaren om lyftkapaciteten överskrids, om föremålet som ska lyftas inte sitter fast ordentligt eller om ett lyft av någon annan anledning inte är säkert. Andra orsaker kan exempelvis vara överdriven svängning eller lutning.

Traditionellt har beräkningen av lyftkraften för lyftmagneter delvis baserats på mänskliga beräkningar och uppskattningar. Vanligtvis medföljer en tabell med olika material och deras motsvarande koefficienter för lyftmagneter. Lyftkapaciteten beror dock på många andra faktorer, som materialtjocklek, orenheter på föremålets yta och till exempel tjockleken på föremålets färgskikt. För att beräkna materialtjockleken medföljer en tabell för lyftmagneter, men övriga faktorer som påverkar lyftkapaciteten har hittills endast bedömts av användaren själv.

– I värsta fall gör man en beräkning baserad på skivans tjocklek och yta, fäster magneten och ser vad som händer. Det finns en stor felmarginal i mänskliga beräkningar och uppskattningar, vilket i värsta fall kan leda till allvarliga arbetsolyckor, säger design- och automationschef Niko Kärjenmäki.

Två oberoende processorer på styrenheten garanterar säkerheten

Enligt Kärjenmäki är den nya S2000 särskilt användbar på platser där det finns olika typer av objekt att lyfta och där objekten har ovanliga former eller exempelvis många hål. De tidigare nämnda faktorerna gör det svårt att bedöma vikten på objektet utan en separat våg. Tarkmets batteridrivna lyftmagnet har en inbyggd kraftgivare, vilket gör att den även fungerar som en våg. Ovanliga former och hål påverkar också hur bra objektet fäster vid lyftmagneten. Andra faktorer som påverkar fästningen är exempelvis stänk från skärning på objektets yta.

Tarkmets batteridrivna lyftmagnet har också andra funktioner som främjar säkerheten. Lyftmagnetens styrenhet innehåller två oberoende processorer. Om en processor skulle misslyckas, fortsätter lyftningen och övervakningen av den säkra processen tack vare den andra processorn. Lyftmagnetens styrsystem har sensorer som övervakar bland annat batterier, fukt och temperatur. Viktiga komponenter i styrsystemet finns i dubbel uppsättning.

Den säkra användningen av den batteridrivna lyftmagneten kan övervakas genom dess loggdata. Lyften registrerar antalet lyftningshändelser och avvikelser som inträffar under dessa i sin logg, som kan tas fram vid den årliga rutinkontrollen. Loggen registrerar händelser där en viss parameter överskrider tillåtna gränsvärden, exempelvis för höga temperaturer och för stora lutningsvinklar. Upprepade lyftningshändelser som överskrider gränsvärdena kan påverka lyftens livslängd negativt. Antalet genomförda lyft påverkar också livslängden, och även dessa kan följas upp i loggdata. För varje lyftredskap har ett specifikt antal säkra lyftningshändelser specificerats.

Säkerhetsfunktionen underlättar kundernas investeringsbeslut

Enligt Kärjenmäki var säkerheten utgångspunkten för produktutvecklingen av Tarkmets batteridrivna lyftmagnet S2000 och ett av de främsta målen för produkten. Enligt en marknadsundersökning utförd av Tarkmet är säkerhetsfrämjande egenskaper också viktiga för kunderna.

– Jag tror att när företag investerar i ny utrustning är utgångspunkten att den ska vara så säker som möjligt. Vår lyftmagnets säkerhetsfunktion underlättar investeringsbesluten – beslutsfattare och de som är ansvariga för arbetsmiljön kan sova gott om natten med vetskapen om att ingen kommer att skadas på arbetsplatsen vid användning av vår lyftmagnet.

Läs mer om den batteridrivna lyftmagneten här.