Verkstadspressar

Verkstadspressar

MKH:s hydraulpressar är lämpliga för en stor mängd applikationer och branscher. Pålitligheten och den långa livslängden för MKH:s hydraulpressar håller kostnaderna nere. De är enkla att använda och kräver ingen separat utbildning. Produkterna lever upp till säkerhetskraven som finns i standarderna ISO 16092-1:2017 och ISO 16092-3:2017.

HANDDRIVNA VERKSTADSPRESSAR

 

Handdrivna hydraulpressar är lätta att använda och tillverkas för att fungera effektivt. Pressen som är utrustad med en handpump som utvecklats av MKH Press anpassar sig väl till modifierad tillämpning och arbetsstycke.

 

Handpumpen har två hastigheter och ett alternativ för snabb rörelse för snabb kolvrörelse samt mindre kraftkrävande arbetsstycken. Den långsammare arbetsrörelsen är lämplig för arbetsstycken som kräver precision och maximal kraft från pressen.

 

Handdrivna pressar är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen när användningen inte är kontinuerlig. Handdrivna HPE-modeller av standardsnitt har en tryckkraft på 30 – 60 ton / 300 – 600 kN.

yyy

MOTORISERADE VERKSTADSPRESSAR

 

Hydraulpressar som drivs med elmotorer är bra alternativ när användningen och den nödvändiga tryckkraften är större. Elektriska hydraulpressar möjliggör snabbare omloppstider och större kraft.

 

Standardmodellerna av de motoriserade pressarna har en tryckkraft på 30 – 300 ton / 300 – 3 000 kN, där MPDS-modellerna med en tryckkraft på 150 – 300 ton / 1 500 – 3 000 kN kan köras med snabb rörelse. För mindre MPD-modeller på mindre än 150 ton / 1 500 kN finns snabb rörelse som tillbehör. Snabb rörelse möjliggör snabbare åtkomst till arbetsstycket.

HYDRAULPRESSAR SOM ÄR SKRÄDDARSYDDA EFTER ERA BEHOV

 

Skräddarsydda hydraulpressar designas och tillverkas för att bemöta kundens behov. De kan till exempel ha olika ramlösningar eller vara pressar som är lämpliga för krävande arbetstycken. Skräddarsydda hydraulpressar kan vara modeller i både små och stora storlekar. Tryckkrafterna kan komma upp i 2 000 ton / 20 000 kN.

 

Pressarna finns även tillgängliga med ett servohydrauliskt styrsystem, som utvecklats av MKH, för de mest krävande tillämpningarna. Det servohydrauliska systemet möjliggör fullständigt automatiserad drift och fullständig styrning av pressparametrarna. Skräddarsydda pressar kan utrustas med snabbare rörelsehastigheter (> 10 mm/s) och kombineras med matare eller robotar.

MPD40

Motoriserade servohydrauliska MPD NC-verkstadspressar

 

Fullständigt programmerbara för:

  • tryckkraft
  • tryckhastighet
  • slaglängd

NC-pressar kan lätt programmeras med automatisk arbetscykler och kan utrustas med till exempel en laddningsrobot för obemannad produktion.
NC-styrsystemet möjliggör även realtidsövervakning av tryckparametrarna och möjligheten att lagra presshändelser i ett externt minne. Detta gör det möjligt för pressen att användas, till exempel, som en testenhet.

 

Standardmodellerna för MPD NC-pressar:

MPD 40 NC, MPD 100 NC, MPD 200 NC