Angående service och inspektion

Angående service och inspektion

Lyfttillbehör måste inspekteras regelbundet varje år

Lyfttillbehör måste inspekteras varje år om den inte används väldigt sällan. Detta baseras på Regeringsdekretet  (VNa 403/2008) som definierar inspektionsfrekvens och vilka kvalifikationer en inspektör ska ha.

Detta ingår i inspektionen av lyftutrustningen

Vi tillhandahåller schemalagd inspektion av de magnetiska lyftar som vi levererar. Inspektionen inkluderar inspektion av styrelektronik och batterier, såväl som inspektion och testning av mekaniska delar. Dessutom testas lyftkapaciteten genom testlyft med lyften på testbänken. Inspektionen inkluderar funktionstestning av alla funktioner och säkerhetsanordningar. Under inspektionen gör vi en lista över möjliga defekter och erbjuder en separat offert för att reparera dem. Efter inspektionen och möjliga serviceåtgärder får produkten en servicestämpel som är giltig i ett år från godkännandet. Vi ger även en garanti på sex månader för den inspekterade enheten.

Hur ska man underhålla lyftutrustningen?

  • När den inte används är den magnetiska lyften ansluten till laddaren för att batteriet ska vara i bra skick.
  • Magneten ska förvaras på en ren yta för att undvika sänkning eller att saker ska fastna, till exempel spån, på underdelen.
  • Magnetens underdel ska inspekteras för skador varje vecka.
    • Om, till exempel, svetsstänk har fastnat på underdelen eller om den har fått bulor som orsakar luftfickor måste dessa slipas eller filas bort.

Var ska min lyftenhet servas:

Service av magnetiska lyftar sker i Korsholm. Den årliga kostnaden för servicen är 530€ och ni får en separat offert för reparation av defekter under servicen.
Vänligen rapportera servicebehovet till  sales(at)tarkmet.fi