Tillbehör till hydrauliska pressar

Tillbehör till hydrauliska pressar

Standardskydd (nät eller plexiglas)

Standardskydden finns tillgängliga i både plexiglas eller nättyp och de är lämpliga till pressar med H- eller O-ram.

När pressen används oregelbundet är ett vridbart splitterskydd den mest prisvärda lösningen. Det vridbara skärvskyddet ger säkerhet under arbetet.

 

Standardskyddet finns tillgängligt för pressar på 30-100 ton: handdrivna pressar (HPE), motordrivna pressar (MPD), pressar utrustade med snabb rörelse (MPDS) och programmerbara pressar / NC (MPD NC).

 

Skydden kan även sättas fast på gamla MKH-pressar och liknande pressar från andra tillverkare (kontrollera produktsidan för monteringsdimensioner för att säkerställa att de är kompatibla).

Splitterskydd av lättviktsmaterial (kabel eller fjädermekanism)

Splitterskyddset av lättviktsmaterial är lämpligt för alla ramlösningar och kan även skräddarsys för att öppnas elektriskt/pneumatiskt vid behov.

 

Lättviktsskydd är den bästa lösningen för kontinuerlig pressdrift på grund av dess lättviktskonstruktion som gör den enkel och snabb att använda. Dessutom är skyddet justerbart så att det kan passa andra användare.

 

Skyddet passar på alla pressar som vi tillverkar: handdrivna pressar (HPE), motordrivna pressar (MPD), pressar utrustade med snabb rörelse (MPDS) och programmerbara pressar / NC (MPD NC).

Indragbart pressbord

Tarkmet Oy har utvecklat ett indragbart pressbord som underlättar överföring och justering av delar till en press eller installationsplats. Det är säkrare att flytta arbetsstycket och det kräver inga extra överflyttningar eller lyft.

 

Det indragbara pressbordet av standardmodell är lämpligt för verkstadspressar (30-400 ton) och modifierade för C-pressar, produktionspressar och linjepressar.

Kantverktyg

Kantverktyget diversifierar tillämpningen av den hydrauliska pressen, detta gör böjnings- och riktpressningsarbeten mycket enklare. Kantverktyget är avsett för metallplåts-, platta och runda material.

 

Kantverktyget som utvecklats av Tarkmet kan inhysa olika tillverkares standardverktyg, vilket för det möjligt att hantera en mängd olika material. Verktygstillverkarens maxgräns för kraft får inte överskridas på grund av risk för brott på verktyg och material.

LED-arbetsbelysning

Det är en bra idé att utrusta den hydrauliska pressen med en kraftfull LED-arbetsbelysning, då det kan vara en utmaning att arbeta i skuggan av pressens ram.

 

LED-arbetsbelysningen kan installeras på alla pressmodeller, dvs. pressar med H-, O- och C-ram.

Skräddarsydda alternativ för hydrauliska pressar

Utökad slaglängd

Det är möjligt att lägga till utökad slaglängd på hydrauliska pressar. Utökad slaglängd möjliggör längre arbetsrotation, vilket gör det möjligt för långa och djupa arbetsstycken att bearbetas med pressning, riktpressning och monteringsarbete.

Öppning av bord

Ett tillval med öppningsbord för hydrauliska pressar gör hanteringen av långa och tunga arbetsstycken enklare. Efter pressning öppnas bordet och arbetsstycket kan säkert tas ut från ramen.