Tjänster

Tjänster

 

Vi är specialiserade på tillverkning av hydraulpressar och magnetiska lyftar, men vi fungerar även som underleverantörer och kontraktspartner. Vi har en maskinverkstad i Vasa, där har vi även våran monteringsenhet och lasertjänster. Med våra partners kan vi med konkurrenskraft erbjuda hela produktutvecklingskedjan som krävs för maskinkosntruction.

 

Vår tjänsteportfölj inkluderar även konstruktion av maskiner och utrustning och vår omfattande designerfarenhet står till ert förfogande.

 

Dessutom inkluderar våra tjänster service och reparation av hydraulpressar och lyftutrustning.

Maskinkonstruktion

 

Nuförtiden är det inte tillräckligt för utrustning att utföra ett visst arbetsmoment. Utrustningen måste även fullfölja kraven av diverse standarder.

Design och konsturktion

 

Vi producerar en lösning som är skräddarsydd efter era behov. Vi använder SolidWorks 3D som vårt modelleringsprogram.

Underleverantörsverksamhet

 

Vi fokuserar i synnerhet på produktion i små serier. Vi tillverkar med konkurrenskraft stora serier i samarbete med våra lokala och utländska partners.

Service och reparation av hydraulpressar

 

Våra service- och reparationstjänster ser till att våra produkter fungerar som de ska.

Service och reparation av lyftutrustning

 

Schemalagda inspektioner säkerställer säker och problemfri drift av lyftredskap.