Produkter

Produkttillverkning

 

MKH Press- och MKH Lift-produkter har tillverkats i Jämsänkoski i 40 år och 2014 införlivades dessa produktfamiljer i Tarkmet Oy. Vi producerar fortfarande hydraulpressar och magnetiska lyftar i produktionsanläggningarna i Jämsänkoski. 

Hydraulpressar

 

Hand- och eldrivna hydraulpressar för verkstäder och produktionsanläggningar. Vi tillverkar även skräddarsydda lösningar.

Magnetiska lyftare

 

Magnetiska lyftare för platta och runda föremål. Lyftkraft på 0,1 till 2,5 ton. Även specialtillverkade
magnetiska lyftare.

Rullvagnar

 

Vi är den enda leverantören i Finland som tillverkar rälsgående rullvagnar för service och transport av tunga axlar.

Hydraulcylindrar

 

Vi tillverkar hydraulcylindrar till industrin och verkstäder. Våra tjänster inkluderar även service och renovering av gamla cylindrar.