S2000 batteridriven lyftmagnet – Framtidens lyftredskap

Den nya tekniken i vår batteridrivna lyftmagnet S2000 garanterar ett säkert lyft. Långlivade litiumbatterier, kort laddningstid och en lyftkapacitet på 2000 kg gör S2000-lyften till ett oumbärligt hjälpmedel inom metallindustrin.

Tarkmet har utvecklat den batteridrivna lyftmagneten S2000 vars lyftteknik inte bygger på uppskattningar utan på matematik. Den intelligenta lyften guidar sin användare, vilket ökar säkerheten.

 

Tack vare unika tekniska lösningar kan lyftredskapet mäta hur mycket magneten kan lyfta på ett säkert sätt och hur mycket föremålet som ska lyftas väger. Fästkraften varierar beroende på föremålets vikt, men också beroende på faktorer som tjocklek, material och ytliga orenheter. Tarkmets batteridrivna lyftmagnet beräknar fästkraften baserat på tidigare nämnda faktorer och varnar användaren om lyftkapaciteten överskrids, om föremålet som ska lyftas inte är ordentligt fastsatt eller om lyftet av någon annan anledning inte är säkert. Lyftmagneten fungerar även som en våg tack vare sin inbyggda kraftgivare.

S2000 akkumagneettinostin

Egenskaper:

 

 • Beräknar magnetens fästkraft
 • Varnar användaren om lyftkapaciteten överskrids
 • Varnar användaren om föremålet inte är ordentligt fastsatt
 • Varnar användaren om lyftet av någon annan anledning inte är säkert (till exempel svängningar, lutning)
 • Fungerar även som en våg
 • Uppfyller de krav som ställs i maskindirektivet och relaterade standarder
 • Kompenserar för mänskliga misstag
 • Minskar risken för olycksfall
 • Tar bort restmagnetism
 • Användningen kan automatiseras som en del av produktionslinjen
 • Flera lyftmagneter kan kopplas samman

Med den batteridrivna lyftmagneten kan lyft som tidigare har varit uteslutna utföras – lyften eliminerar helt föremålets restmagnetism, vilket gör att föremålet som ska lyftas inte drar till sig orenheter. När lyften kombineras med en robot kan lyftet automatiseras helt. Flera lyftmagneter kan också kopplas samman till en lyftbomslösning, vilket ökar lyftkapaciteten och hjälper till att fördela lyftpunkterna när stora föremål ska lyftas.

 

Den batteridrivna lyftmagneten informerar användaren när den behöver skickas på service. Lyften registrerar eventuella felsituationer i sin logg, där de lätt kan kontrolleras vid servicetillfället. Serviceinformationen visas på lyftens 5-tums skärm. På skärmen visas även information om batterinivå, lyftningsfas, föremålets vikt och lyftkapacitet. Skärmen visar även aktiva felkoder och antalet genomförda lyft.

 

Den batteridrivna lyftmagneten är utrustad med litiumbatterier, vars livslängd är flera gånger längre jämfört med blybatterier. Laddningstiden för batterierna är betydligt kortare än normalt. Tarkmet, som har en nyckelflaggsmärkning, tillverkar hela lyften med undantag av kretskortet, inklusive batterierna, i Vasa.

Tekniska specifikationerS2000
Lyftkapacitet kg2000
Basens mått (längd x bredd mm)265 x 265
Livslängd h (aktiv 50% av tiden)8
Laddningstid för batterierna h4
Vikt kg85

Kontakta oss för mer information:

Niko Kärjenmäki
Ari Kärjenmäki
Verkställande direktör