Lyftmagneter för platta ytor

Lyftmagneter för platta ytor

MKH S24 och S44 är magneter för platta ytor. De är den snabbaste lösningen för att behandla magnetiserbara objekt med platta ytor i verkstadsförhållanden. De har integrerad automatisk funktion för att koppla av och på magnetfältet, vilket leder till en snabb, smidig och säker användning. Magneterna är batteridrivna så de kan lätt transporteras mellan användinspunkter och kräver inga kablar. Batterikapaciteten är måttlagd så den räcker en hel arbetsdag (50% bruksgrad)

Styrenheten

Automatiken för att av- och påkoppla magnetfältet fungerar med mikorbrytare i magneten som är anslutna till styrenheten. Lyftmagneten kan även användas manuellt (fästa och släppa ner).

Batteriets laddningsstatus visas med LED-lysdioder under då magneten är på. Ett lågspänningslarm finns med en summer och varningslampa. Lyften kommer inte att fästa om laddningsstatusen är för låg.

Minsta materialtjockleken

Materialtjockleken på objekten måste vara minst 5 mm, vilket är gränsen för bildning av ett stabilt magnetfält. Motstående tabell visar vilken effekt materialtjockleken för stål har på batterimagnetens bärkraft. Luftgap som orsakas av hur det lyfta arbetstycket böjer sig har också påverkan på lyftkraften. Grafen nedan gäller för material S 235 (SFS EN).

Tekniska egenskaper/Typ S24 (1,5t)S40 (2t)S44 (2t)
Lyftkraft kg150020002000
Bottendelens mått (längd x bredd, mm)210 x 210235 x 235240 x 440
Användningstid h (aktiverad 50 % av tiden)10108
Vikt, kg425295