Lyftmagneter för runda ytor

Lyftar för runda arbetstycken

Lyftmagneten MKH R40 är dimensionerad för att material av diametern 40 – 250 mm som inte väger mer än 800 kg. R40-lyften kan även användas för att lyfta objekt med plana ytor på upp till 640 kg. Lyftutrustningen fäster och släpper loss automatiskt. Lyftmagnetenssäkerhet baseras på det integrerade kontrollsystemet, vilken har avancerad självdiagnostik samt övervakar batteriet och spolen. Styrsystemet övervakar batterinivån och tilläter inte nya lyften då batteriet har nått en viss nivå. Batteriets kapacitet dimensioneras efter hur lång arbetsdagen är med 50 % användning.

Styrenheten

Automatiken för att av- och påkoppla magnetfältet fungerar med mikorbrytare i magneten som är anslutna till styrenheten. Lyftmagneten kan även användas manuellt (fästa och släppa ner).

Batteriets laddningsstatus visas med LED-lysdioder under då magneten är på. Ett lågspänningslarm finns med en summer och varningslampa. Lyften kommer inte att fästa om laddningsstatusen är för låg.

Minsta materialtjockleken

Materialtjockleken på objekten måste vara minst 5 mm, vilket är gränsen för bildning av ett stabilt magnetfält. Motstående tabell visar vilken effekt materialtjockleken för stål har på batterimagnetens bärkraft. Luftgap som orsakas av hur det lyfta arbetstycket böjer sig har också påverkan på lyftkraften. Grafen nedan gäller för material S 235 (SFS EN).

Lyftmagneter paralellkoplatt

Lyftmagneter kan anslutas till en gemensam lyftbalk vid behov, för att uppnå en större lyftkapacitet. All lyftutrustning på balken fäster sig och släpper av från arbetsstycket automatiskt. Mer information kommer inom kort.

R40
Tekniska egenskaper
Lyftkraft kg800
Användningstid h (aktiverad 50 % av tiden)8
Vikt, kg83