Angående service och reparation

Angående service och reparation

Vad ingår i tjänsten?

Service av den hydrauliska pressen består av en strukturell inspektion av ramen och skyddsutrustningen. Vi kontrollerar även om det finns oljeläckor och tillståndet för hydrauloljan.  För NC-pressar erbjuder vi även kalibrering av mätsticka och kraft-/tryckmätare.

 

De vanligaste åtgärderna för hydrauliska pressar är byte av cylinder- eller pumppackningar, filterbyte, rengöring av tank och byte av hydraulolja.

När ska en hydraulisk press servas?

Den hydrauliska pressen ska servas när avvikelser i driften observeras, såsom oljeläckage i komponenter, fallande hastighet eller ovanligt mycket buller under drift eller i hydrauliken. Vid händelse av fel i säkerhets- eller styrutrustningen måste enheten servas omedelbart.

Var sker servicen? På kundens anläggning eller hos oss?

Som regel sker servicen på kundens anläggning, men till exempel vid fall med stora strukturella defekter är det bättre att pressen levereras till fabriken för reparation.

Pris, om garantin har löpt ut?

Service och reparationer erbjuds till fasta priser om garantin har löpt ut.

 

Vänligen informera oss om ert servicebehov genom att kontakta oss via kontaktformuläret, e-post eller telefon. Ta även en titt på vårt utbud av reservdelar i vår webbutik.