juni 2019

SGS Fimko har granskat Tarkmet Oys kvalitetshanteringssystem den 28-29 maj 2019 för följande standarder:  ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018. Certifikaten är giltiga till 2021-09-15. Nästa granskning kommer att ske under våren 2020. ...