Tarkmet fick patent på batteridriven lyftmagnet – innehåller unik teknologi

Tarkmet fick patent på batteridriven lyftmagnet – innehåller unik teknologi

Tarkmet utvecklar en batteridriven lyftmagnet som företaget nu har fått patent på i Finland. Patentansökningar har lämnats in också i Europa och USA. Automationsingenjör Niko Kärjenmäki på Tarkmet berättar att patentet erhölls på en egenskap som inte finns i någon annan produkt i hela världen.

– Tillsammans med programvaruföretaget Wapice har vi utvecklat styrningen av den batteridrivna lyftmagneten. I utvecklingsarbetet framkom en egenskap som vi ansåg värdefull. Därför undersökte vi möjligheterna att få patent för att kunna skydda vår uppfinning. Vi insåg att det verkligen handlar om en unik egenskap.

Niko_Kärjenmäki

Den nya uppfinningen ökar lyftsäkerheten

Ofta bygger användningen av lyftmagneter på erfarenhet: de som använder lyftverktyget håller sig på ett visst säkerhetsavstånd och gör många provlyft. Standarderna kräver också att man med lyftmagneterna måste kunna lyfta dubbelt så mycket som den angivna lyftkapaciteten. Ändå inträffar det många allvarliga tillbud.

Tack vare den nya uppfinningen kan den batteridrivna lyftmagneten mäta magnetens vidhäftningsförmåga och indikera på en display om lasten sitter fast ordentligt. När lyftverktyget används, visar det också hur många procent av lyftkapaciteten som utnyttjas. Att kunna mäta magnetens vidhäftningsförmåga ökar lyftsäkerheten avsevärt.

– En traditionell magnetlyft kan inte bedöma magnetens vidhäftningsförmåga, eftersom den inte har kunnat mätas. Vidhäftningsförmågan beror på tjockleken och materialet hos föremålet som ska lyftas. Om magneten har en lyftkapacitet på till exempel 1 000 kilo och den fäster på en tunn metallplåt, kan plåten lossna, eftersom det inte finns tillräckligt mycket material för lyftmagneten att bilda ett magnetfält med full styrka på. I ett sådant fall kan det hända att lyftkapaciteten hos magneten egentligen är endast 100 kilo, eftersom magnetens vidhäftningsförmåga är så svag.

Rätt längd på pulsen som lösgör lasten

Med samma patenterade egenskap kan den batteridrivna lyftmagneten mäta hur lång den elektriska pulsen behöver vara för att lösgöra lasten. Restmagnetism blir kvar i det objekt som lyfts, och därför måste man mata objektet med motsatt laddning så att det lossnar från lyftmagneten. Hur lång pulsen ska vara tidsmässigt för att lösgöra lasten, baseras dock på en uppskattning, så ibland kan pulsen vara för kort och ibland för lång.

– Om pulsen är alltför kort, lossnar inte objektet. Om pulsen är alltför lång, får objektet ett motsatt magnetfält. Den batteridrivna lyftmagneten kan med hjälp av den patenterade egenskapen mäta rätt längd på pulsen som lösgör föremålet, vilket främjar säkerheten och snabbar upp produktionen.

Lyftverktyget indikerar om lyftet kan göras säkert

I praktiken har den batteridrivna lyftmagneten en display som indikerar om vidhäftningen är god, godkänd eller underkänd. Det här har man nytta av även på automatiserade linjer.

– Om lyftverktyget används av en robot, kan verktyget meddela roboten att lasten inte sitter fast ordentligt och roboten kan kalla på en operatör. På det här sättet säkerställer man att ingenting går sönder på linjen och att produktionen inte avbryts för någon längre tid. Den batteridrivna lyftmagneten lanseras på marknaden i slutet av året. Den kan också skaffas med Leasing-finansiering.

Här kan du läsa mer om Tarkmets Leasing-finansiering (på finska)