Yritysten välinen kumppanuus tuo Tarkmetin asiakkaille huippuluokan automaatio-osaamista

Apex Automation on automaatioon, koneturvallisuuteen ja sähköistyksiin erikoistunut yritys, joka sijaitsee Kokkolassa. Tarkmet ja Apex Automation Oy ovat tehneet yhteistyötä jo 10 vuoden ajan.

Apex Automationin myyntjohtaja Marko Kiviniemi kertoo, että Tarkmetin mekaniikkaosaaminen ja Apex Automation automaatioratkaisut täydentävät toisiaan. Apex Automation on mukana monessa Tarkmetin asiakasprojektissa ja Tarkmet vuorostaan täydentää Apex Automationin projekteja omalla osaamisellaan.

–Yhteistyömme on toimiva ratkaisu molempien yritysten asiakkaille, sillä asiakkaat saavat samasta paikasta mekaaniset ratkaisut ja automaatio-osaamisen. Teemme Tarkmetin kanssa paljon tuotekehitystä ja mietimme, miten asiakkaiden tuotteita voidaan kehittää eteenpäin. Ajattelemme molemmat ensisijaisesti tuotteiden toimivuutta loppukäyttäjän kannalta, Kiviniemi sanoo.

Marko Kiviniemi/Apex Automation Oy

Geologiset hiontalaitteet tiiviin yhteistyön tulosta

Astera

Hyvä esimerkki Apex Automationin ja Tarkmetin yhteistyöstä ovat sveitsiläiselle Astera Solution GmbH:lle valmistettavat hiontalaitteet. Näitä laitteita käytetään geologisissa koekairauksissa, kun maaperästä etsitään mineraaleja ja öljyä. Laitteilla hiotaan maaperästä ohut kerros näytteitä.

– Tarkmet toimittaa laitteisiin mekaanisen osuuden ja me rakennamme koneen ohjelmiston. Kyseessä on äärimmäisen tarkka laite, joka sisältä paljon hienomekaniikkaa, joten työ vaatii tarkkuutta sekä meiltä että Tarkmetilta.

Robotit mukaan Tarkmetin tuotteisiin

Kiviniemen mukaan yhteistyörobotit ovat kovassa nousussa. Apex Automation onkin auttanut Tarkmetin uuden hitsausrobotin käyttöotossa.

Kiviniemi näkee suuren mahdollisuuden siinä, että robotteja lisätään Tarkmetin omiin tuotteisiin. Sen ansiosta asiakkaiden tuotanto nopeutuisi, lisäisi turvallisuutta ja työntekijät voisivat keskittyä tuottavampaan työhön.

– Puristimeen voidaan liittää robotti, joka laittaa puristimeen kappaleen, kuittaa työn ja siirtää kappaleen seuraavaan työvaiheeseen. Tällainen automaatio soveltuu tehokkaasti myös lyhyiden sarjojen tekemiseen.

Apex Automation tekee Tarkmetille myös koneturvallisuuskonsultointia. Tarkmet tekee riskitarkastukset jokaiselle toimitettavalle koneelle ja Apex on tarvittaessa mukana määrittämässä niihin sopivia turvallisuusratkaisuja, kuten valoverho- ja turvaskannerisuojauksia.

Vanhoja koneita voi modernisoida lisäämällä automaatiolla

Kiviniemi näkee, että mekaniikkaa ja automaatiota yhdistämällä melkein kaikki on mahdollista. Hänen mukaansa myös vanhoja koneita ja tuotantolinjoja on mahdollista modernisoida automaation ja robotiikan avulla.

– Kannattaa miettiä, mikä vaihe omassa tuotannossa olisi sellainen, jota voisi tehostaa ja turvallistaan automaation avulla. Yhdessä Tarkmetin kanssa pystymme tarjoamaan ratkaisuja, jolla voidaan lisätä koneen elinkaarta. Tämä on usein kustannuksiltaankin järkevä ratkaisu.