Tarkmet on mukana oppilaitosten yhteisessä Älykäs kansainvälinen teollisuus -hankkeessa

Tarkmet on mukana Vaasan yliopiston, Muovan ja VAMKin yhteisessä Älykäs kansainvälinen teollisuus -hankkeessa. Hankkeen aikana uudelle akkumagneettinostimelle rakennetaan palveluratkaisua.  Hanke on EU-rahoitteinen ja liittyy Digital Economy -tutkimusalustan rakentamiseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaatioon liittyen.

– Halusimme mukaan hankkeeseen, sillä tarvitsemme osaamista akkumagneettinostimen palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Me osaamme rakentaa hyvän nostimen, mutta tarvitsemme apua sen miettimiseen, millaisen palvelun ja digitaalisen ratkaisun kehitämme tuotteen ympärille, Tarkmetin toimitusjohtaja Ari Kärjenmäki kertoo.

Älykäs kansainvälinen teollisuus -hanke alkoi vuonna 2020 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Mukana on Tarkmetin lisäksi kaksi muuta yritystä.

Kansainvälisille markkinoille

Tarkmet tähtää uudella akkumagneettinostimella kansainvälisille markkinoille. Tämä vaatii perusteellista bisnesmallin suunnittelua. Hankkeessa akkumagneettinostimelle kartoitetaan erilaisia ominaisuuksia, jotka tukevat nostotapahtumien valvontaa, hallintaa, optimointia ja jopa autonomiaa. Nämä ominaisuudet tarkoittavat esimerkiksi sensoreiden rakentamista, etävalvontaa ja muita digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.

– Teknisten ominaisuuksien lisäksi yhtä tärkeää on nostimeen liittyvä palvelu ja huolto-organisaation rakentaminen. Näihin asioihin olemme saaneet ideoita ja kehitysehdotuksia.

Enemmän yhteistyötä oppilaitosten ja pk-yritysten kesken

Projektissa on mukana asiantuntijoita niin johtamisesta, palvelumuotoilusta kuin tekniikan alaltakin. Tarkmet on ollut tyytyväinen hankkeen antiin.

– Olen hämmästynyt siitä, miten perusteellisesti projektin asiantuntijat ovat perehtyneet nostimeen ja löytäneet esimerkkejä olemassa olevista ratkaisuista, joita voimme käyttää avuksi konseptin kehittämisessä. Kyseessä ei ole heille selvästikään pelkkä harjoitustyö, vaan hanke on todella ammattimaisesti toteutettu.

Kärjenmäen mielestä oppilaitosten ja pk-yritysten yhteistyötä kannattaisikin tiivistää. Pienillä yrityksillä ei usein osaamista tai resursseja tuotekehitykseen, mutta yhteisten projektien kautta kaikki osapuolet saavat lisää osaamista ja yritykset voivat kasvaa.

– On itsestäänselvyys, että oppilaitokset tekevät yhteistyötä isojen yritysten kanssa. Yhteistyötä kannattaisi kuitenkin tehdä myös pk-yritysten kanssa, sillä juuri pienillä yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa ja luoda alueelle työpaikkoja.