Nostoapuvälineet on tarkastettava kerran vuodessa – ennakoiva huolto säästää monelta ongelmalta

Kaikille nostoapuvälineille tulee suorittaa määräaikaistarkastus kerran vuodessa. Ohje perustuu valtioneuvoston asetukseen 403/2008. Sen mukaan nostoapuväline on määräaikaistarkastusten lisäksi tarkastettava myös silloin, kun väline on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille tai kun sen käytössä on tapahtunut sellainen onnettomuus tai vaaratilanne, joka vaikuttaa välineen rakenteeseen. (Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080403)

Määräaikaistarkastukset ovat merkityksellisiä laadunvalvonnan kannalta – nostoapuvälineet on aiheellista huollattaa asianmukaisesti esimerkiksi ennen auditointeja. Tuotantotiloissa voi vierailla myös työsuojelutarkastaja, joka tarkastaa kaikki yrityksen työturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja käytännöt, myös nostovälineet. Tärkein syy määräaikaistarkastusten ja huoltojen asianmukaiselle suorittamiselle on kuitenkin työturvallisuus. Puutteellisesti huollettu nostin tai nostoapuväline voi aiheuttaa työpaikalla vakavan työtapaturman.

– Tarkastukset on tärkeää suorittaa, vaikka nostimessa ei olisikaan näkyvää vikaa. Ennakoiva huolto voi säästää monelta ongelmalta, kertoo Tarkmetilla nostinten määräaikaistarkastukset ja huollot suorittava Miika Linjamaa.

Toiminnallisuuden varmistaminen on tarkastuksissa ykkösasia

Tarkmet suorittaa nostimiensa määräaikaistarkastukset ja huollot tuotantotiloissaan Vaasassa. Määräaikaistarkastuksessa asiakkaan lähettämälle nostimelle suoritetaan ensin akkutesti, jonka jälkeen nostin tarkastetaan tarkastuslistan mukaisesti. Linjamaan mukaan nostimen yleiskunnon voi todeta silmämääräisesti melko nopeasti.

– Yleisin heti todettavissa oleva ongelma liittyy nostimen magneettipohjaan, joka saattaa vanhemmissa nostimissa olla huonossa kunnossa. Toinen asia on akkujen kunto – mikäli niiden teho alkaa olla 60–80 prosentin luokkaa, suosittelemme akkujen vaihtamista uusiin. Vaihdamme akut huollon yhteydessä ja suoritamme myös magneettipohjan perusmuotoisen paikkauksen.

Varsinainen tarkastuslista sisältää 19 toimenpidettä. Tarkastettaviin kohteisiin kuuluvat mm. nostimen nostokorvake, pohja, käämitys, akut, etulevy, ledit, sulakkeet, piirikortti sekä merkinnät ja leimat. Tehtäviä toimenpiteitä ovat edellä mainitun akkutestin lisäksi myös lopuksi tehtävä koeveto.

– Toiminnallisuus on tarkastuksessa tärkeintä. Koeveto on siinä avainasemassa. Magneetin on vedettävä kaksi kertaa konekyltissä ilmoitettu nimelliskuorma. Mikäli tämä ei täyty, nostin voi aiheuttaa riskin vakavallekin työtapaturmalle.

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee korjaustarpeita, myyntiassistentti Tanja Viita laatii niistä asiakkaalle alustavan kustannusarvion. Asiakkaan hyväksyttyä toimenpiteet nostin huolletaan loppuun, sen viat korjataan, ja se lähetetään takaisin. Mikäli nostin täyttää huollon päätteeksi laatuvaatimukset mm. nostokyvyn ja magneettipohjan kunnon suhteen, siihen kiinnitetään vuosihuoltotarra. Testien tulokset ja tehdyt huollot kirjataan huoltoraporttiin. Vuosihuolletulle laitteelle annetaan 6 kuukauden takuu.

– Tarkastus vie kuljetuksineen keskimäärin muutaman päivän. Mikäli asiakkaan tuotanto on erityisen riippuvaista tarkastukseen tulleesta nostimesta, voimme mahdollisuuksien mukaan kiirehtiä huoltoa.

Asianmukainen tarkastaminen ja huoltaminen vaatii ammattitaitoa

Linjamaan mukaan määräaikaishuollot ovat tärkeä osa Tarkmetin asiakkailleen tarjoamaa palvelua. Koska kyse on omasta tuotteesta, Linjamaalla on nostinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja huoltamiseen vaadittavaa ammattitaitoa.

– Tietotaito tuotteesta on tärkeää. Magneetit ovat herkkiä laitteita ja sisältävät sellaista elektroniikkaa, jota ei välttämättä osata korjata muualla. Esimerkiksi piirikortti voi tuhoutua täysin, jos pari johtoa kytketään väärin. Se tulee kalliiksi. Olemme myös törmänneet tilanteisiin, joissa nostimessa on tarkastajan leima suoritetusta koevedosta, mutta on kuitenkin selvinnyt, että koeveto on tehty paljon vaadittua pienemmällä kuormalla. Puutteellinen koeveto aiheuttaa työturvallisuusriskin. Siksi on tärkeää, että nostimen huoltaa asiaan perehtynyt taho.