Tarkmets pressar och lyftar har beviljats Nyckelflaggan — vi är ett finländskt familjeföretag

Tarkmets pressar och lyftverktyg har beviljats Nyckelflaggan som berättar att produkterna har ett finländskt ursprung. Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som tillverkats eller en tjänst som producerats i Finland. Därtill ska produkten eller tjänsten vara finländsk till minst 50 %. I medeltal är de produkter som beviljats Nyckelflaggan finländska till mer än 80 %.

Procenttalet uttrycker hur stor andel av produktens eller tjänstens produktionskostnader som är finländska. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten eller tjänsten räknas med.

— Tarkmets produkter tillverkas med finländsk arbetskraft. Vi sysselsätter 20 anställda och ett antal samarbetspartner i Österbotten och på andra håll i Finland, berättar Tarkmets VD Ari Kärjenmäki.

Att välja Tarkmets pressar och lyftar är en verkligt ansvarsfull handling. Förbundet för finländskt arbete har räknat ut att om varje finländare skulle köpa finländska produkter och tjänster för tio euro mer i månaden, skulle det sysselsätta 10 000 finländare.

De flesta samarbetspartnerna finns i Österbotten

Från utlandet köper Tarkmet endast vissa ventiler och hydraulikkomponenter som vidareförädlas i Vasa, Finland. I regel kommer dessa komponenter från Tyskland.

Av Tarkmets samarbetspartner finns 2/3 i Österbotten och största delen av dem har ett kvalitetscertifikat. Om någon saknar certifikat, auditerar Tarkmet själv företagen en gång om året.

— Finländskt arbete säkerställer också att kunden får finländska reservdelar och finländskt underhåll till våra produkter. Pressarna och lyftverktygen håller i årtionden och de kan servas, så genom att köpa våra produkter stöder du en hållbar utveckling. Vi är också noga med att återvinna batterier och elektronik.

Tarkmet är ett finländskt familjeföretag

Det är inte många som vet att Tarkmet i själva verket är ett familjeföretag. Tarkmet ägs av Ari Kärjenmäki och hans son, automationsplanerare Niko Kärjenmäki. Ari har varit involverad i företaget sedan starten år 1999. År 2017 kom Niko med som delägare. Aris andra son är styrelsesuppleant.

— Tarkmet genomgår som bäst ett generationsskifte som förverkligas på lång sikt. Avsikten är att Niko ska ta över företaget. Tiden får utvisa om vi får med även andra familjemedlemmar, säger Ari med en blinkning.