Indragbart pressbord utvecklad av Tarkmet Oy

Kasettipöytä

Indragbart pressbord utvecklad av Tarkmet Oy

Tarkmet Oy har utvecklat ett utrdagbart pressbord för enkel materialbehandling av tunga föremål i pressen (för arbetsstycken på max 700 kg). 

Bilden ovan innehåller en hydraulpress från MKH på 100 ton som är utrustad med utdragbart pressbord.