Lagerextraktor

Lagerextraktor

Hydrauliska lagerutdragare drar ut stora lager från axlar helt utan värmning. Extraktorn han utöva dragkraft på upp till 100 ton.

Elektrohydrauliska extraktorer möjliggör borttagning av, till exempel, lager från stora axlar eller flänsar från valsarna i pappersmaskiner. Lagerextraktorer kan dra med en kraft på 60 – 100 ton och ingen förvärmning av lagren är nödvändig.

 

Höjden på extraktorn kan justeras i enlighet med objektets höjd. Standardintervallet för justering är 1 000 mm. Extraktionsmekanismen baseras på käftar som omsluter lagret från utsidan.