Nu kan Tarkmets pressar och lyftar fås med leasingfinansiering!

Nu kan Tarkmets pressar och lyftar fås med leasingfinansiering!

mpd_nc_100

Tarkmet erbjuder nu ett alternativ som gör det ännu smidigare att anskaffa pressar och lyftverktyg. Tack vare leasingfinansiering blir tröskeln låg för kunden att skaffa en inhemsk kvalitetsprodukt. Tarkmets pressar och lyftar är säkra, CE-märkta maskiner som kunden kan få service, reservdelar, utbildning och tekniskt stöd för.

Leasing innebär att kunden hyr en anläggningstillgång under en längre tid. Kunden får nyttjanderätt till maskinen och betalar månadshyra eller annan överenskommen hyra.

– Alternativet med leasing var ett förslag vi fick från våra kunder. Vi vill för vår egen del underlätta investeringar, för det är inte lika ansträngande för kassan om man kan betala av mindre belopp åt gången för en maskin, berättar Tarkmets VD Ari Kärjenmäki.

I stället för att köpa maskiner frigörs kapital för att utveckla företaget

Det går snabbt att få leasingfinansiering. Leasing kräver inga säkerheter, eftersom pressen eller lyften som anskaffas fungerar som säkerhet, så man behöver inte binda något kapital i företagets anläggningstillgångar. Vid beskattningen syns inte maskinen i balansräkningen utan den är en hyreskostnad. Hyrorna är avdragsgilla och företaget har rätt att göra momsavdrag för varje hyresbetalning. Maskinen försäkras i samband med leasingfinansieringen.

Tarkmet har redan en längre tid använt sig av leasing för att skaffa egna produktionsmaskiner.

– För oss har leasing varit en enkel och smart lösning. Jag skulle inte längre lyfta ett stort lån för att köpa maskiner och sen småningom betala tillbaka det till banken. Istället för att köpa maskiner kan företaget anställa mer personal eller satsa på produktutveckling.

ari_ja_johanna_puristin

Hela processen kan göras på nätet

I Sverige är leasingfinansiering mycket vanligt, men i Finland har den seglat upp som ett alternativ först under de senaste åren. Ekonomichef Johanna Karaaslan berättar att Tarkmet avtalat om leasingmöjligheten med Tukirahoitus Oy, som är en del av Nordeakoncernen. En pålitlig aktör gör finansieringen säker och snabb.

– Hela finansieringsprocessen kan hanteras på nätet och faktureringen sker via nätfakturering. För närvarande erbjuder Tarkmet leasingfinansiering endast i Finland, men avsikten är att utvidga finansieringsmodellen även till övriga Norden.

Leasingfinansiering fungerar så här:

  1. Du väljer lämplig utrustning tillsammans med Tarkmet Oy:s säljare.
  2. Du berättar att du vill skaffa utrustningen med hjälp av leasingfinansiering. Tarkmet Oy:s säljare upprättar ett leasingavtal. För att få leasingfinansiering krävs ett positivt beslut av finansieringsbolaget.
  3. Du undertecknar leasingavtalet tillsammans med säljaren.
  4. I och med leasingavtalet ingår ditt företag och Tukirahoitus Oy ett hyresavtal.
  5. Tarkmet Oy säljer utrustningen som ingår i avtalet till Tukirahoitus Oy.
  6. Tarkmet Oy levererar utrustningen till ditt företag och leasingperioden börjar.

Läs mer om Leasing här (på finska)