I den nya svetsverkstaden kan Tarkmet utföra både krävande manuell svetsning och robotsvetsning

Tarkmet har etablerat en egen svetsverkstad vid sin fabrik i Vasa, och all verksamhet vid fabriken i Jämsänkoski har lagts ned och överförts till Vasa. I Tarkmets nya svetsverkstad arbetar man med både manuell svetsning och robotsvetsning. Företaget har skaffat modern svetsutrustning, som det finns en förteckning över i slutet av artikeln.

– I början av året anställde vi en svetsare som har kompetens för många olika svetsklasser. Vi har utfört fem metodtester, så vi har möjlighet att erbjuda våra kunder mycket krävande svetsning. Tack vare de nya maskinerna är även produkternas spårbarhet av högsta kvalitet, berättar VD Ari Kärjenmäki.

Svetsfogarna måste tåla högt tryck

Svetsning utförs manuellt på exempelvis lyftredskap, stommar till hydraulpressar och rullvagnar. Alla dessa arbeten kräver precision av svetsaren, eftersom svetsfogarna måste tåla tung belastning och hårt tryck. I en hydraulisk press kan trycket uppgå till mer än 400 bar och enbart cylindern kan väga mer än 1 000 kg. Redan i planeringsskedet görs hållfasthetsberäkningar för alla pressar.

– För mig personligen är kvaliteten på svetsarbetet väldigt viktig, eftersom jag en gång i tiden undervisat i svetsning på en yrkesskola i åtta år. Jag har faktiskt själv EWS-diplom och kompetens som svetskoordinator. Som extern inspektör för svetskoordinatorerna anlitar vi Timo Sysiaho, en utomstående aktör med IWE-intyg. Dessutom finns det två personer på Tarkmet som är certifierade inom NDT och har kompetens att utföra provning med MT2-metoden.

Tarkmet har också investerat i en samarbetsrobot från Universal Robots. Roboten gör det lönsamt att svetsa långa serier.

– Svetsarbetet är fysiskt tungt och arbetsställningarna kan vara besvärliga. Samarbetsroboten underlättar svetsarens arbete betydligt och gör det möjligt att arbeta effektivt med långa serier.

Kunden får mångsidiga tjänster från en och samma leverantör

Enligt Kärjenmäki gör den egna svetsverkstaden livet enklare för kunden, då ett mångsidigt utbud av tjänster finns tillgängligt under ett och samma tak. Tarkmet erbjuder såväl skärning, bearbetning, svetsning och målning som provning och testning av delar. Till exempel provlyfts alla lyftredskap till hundra procent.

En egen svetsverkstad minskar också landsvägstransporterna och förkortar logistikkedjorna. Det här snabbar upp produktionen och minskar utsläppen från transporterna.

– När vi själva kan hålla ett öga på svetsningen, kan vi planera svetsningsprocessen och bedöma svetskapaciteten exakt. I framtiden är det tänkt att svetsverkstaden ska byggas ut och vid behov kommer vi att utföra ytterligare metodtester. Det här betyder ändå inte att vi kommer att minska samarbetet med våra underleverantörer. Avsikten är att även den sidan ska vidareutvecklas, säger Kärjenmäki.

Tarkmets WPS-metoder (SFS-EN ISO 15609-1) och svetsarkvalifikationer (SFS-EN ISO 9606-1, 2017):

 • Enkelsträngs-flersträngsförband
 • Stumfogar för rörbalkar och stål till rörbalkar
 • Welding process: 135
 • Svetsarkvalifikationer 135, materialtjocklek 3 mm och mer

Svetsmaskiner: 

 • Fronius TPS-500i
 • Kemppi Mastertig AC/DC
 • Flera Kemppi 160-500 A Mig-Mag-maskiner
 • Flera invertersvetsar för elektrodsvetsning
 • Bultsvets

Hjälputrustning:

 • Robot UR 5 E
 • Rotationsbord
 • Lyftutrustning.

För NDT-kontroll:

 • Utrustning för magnetpulverprovning
 • penetrerande vätskor